Logo, Klima Viken

Kommunenettverk for klimaomstilling

Asker, Aurskog-Høland, Bærum, Drammen, Eidsvoll, Gjerdrum, Hole, Hurdal, Jevnaker, Lier, Lillestrøm, Lunner, Lørenskog, Krødsherad, Modum, Nannestad, Nittedal, Nes, Ringerike, Rælingen og Ullensaker

Kommunenettverk for klimaomstilling har siden 2016 vært en samarbeidsarena for kommuner på Østlandet. Formålet med nettverket er å være et handlingskraftig innovativt nettverk som jobber målrettet med klimagassreduksjon og omstilling til lavutslippssamfunnet.

Nettverket består av 24 kommuner i Viken og Innlandet (Asker, Aurskog-Høland, Bærum, Drammen, Eidsvoll, Gjerdrum, Gjøvik, Gran, Hole, Hurdal, Jevnaker, Krødsherad, Lier, Lillestrøm, Lunner, Lørenskog, Modum, Nannestad, Nes, Nittedal, Ringerike, Rælingen, Ullensaker og Vestre Toten) og organiseres av en nettverkskoordinator tilsatt som daglig leder.

Nettverket holder årsmøte og beslutter mandat, handlingsplan og budsjett for inneværende kalenderår.

Nettverkskoordinator frem til januar 2025 er Claes Christofer Book, spesial rådgiver i klimaklokteamet, enheten for strategi og budsjett i Bærum kommune.
Email: [email protected]
Mobil: 458 71 089

Nettverkets mandat og handlingsplan kan leses her:

Kommunenettverk for klimaomstilling - Mandat
Kommunenettverk for klimaomstilling - Handlingsplan 202