Logo, Klima Viken

Klimanettverk

Grunnmuren i Klima Viken er de geografiske klimanettverkene og Klima Viken skal sikre at alle kommunene har tilgang på gode klimanettverk.
  1. Hallingdal klimanettverk
  2. Klima og energinettverket i Follo
  3. Klima Østfold
  4. Kommunenettverk for klimaomstilling

Klimanettverkene skal bidra til erfaringsutveksling og effektiv ressursbruk mellom kommuner som har felles problemstillinger i kraft av geografisk plassering.

En blanding av store og små kommuner i et nettverk vil bidra til at de større kommunene kan «dra med» de mindre kommunene, og at de større kommunene kan få større effekt av tiltaksgjennomføring ved at flere kommuner gjennomfører dem. Dette er også med på å ivareta mangfoldet blant kommunene i Viken.

Klima Viken har fire geografiske klimanettverk:

  1. Hallingdal klimanettverk: Flå, Gol, Hemsedal, Hol, Nesbyen og Ål
  2. Nettverk for aktive og innovative klimakommuner: Asker, Aurskog-Høland, Bærum, Drammen, Eidsvoll, Gjerdrum, Hole, Hurdal, Jevnaker, Lier, Lillestrøm, Lunner, Lørenskog, Krødsherad, Modum, Nannestad, Nittedal, Nes, Ringerike, Rælingen og Ullensaker
  3. Follo klimanettverk: Enebakk, Frogn, Nesodden, Nordre Follo, Vestby, Ås
  4. Klima Østfold: Aremark, Fredrikstad, Hvaler, Halden, Indre Østfold, Marker, Moss, Rakkestad, Råde, Sarpsborg, Skiptvet, Våler


Det jobbes med å finne løsninger for å etablere klimanettverk for kommunene Flesberg, Kongsberg, Norge og Uvdal, Sigdal, Rollag, og Øvre Eiker.