Logo, Klima Viken

Klima Østfold

Aremark, Fredrikstad, Hvaler, Halden, Indre Østfold, Marker, Moss, Rakkestad, Råde, Sarpsborg, Skiptvet, Våler

Klima Østfold er samarbeidet mellom 12 Østfoldkommuner, Viken fylkeskommune og Statsforvalteren i Oslo og Viken om innsatsen for å begrense klimaendringene. Klima Østfold jobber for å gjennomføre tiltak, bevisstgjøre, engasjere og tilrettelegge slik at alle kan bidra – det offentlige så vel som næringsliv og innbyggere.

Innsatsområder

I Klima Østfold samarbeider kommunene om å gjennomføre tiltak for å oppnå egne vedtatte klimamål. Slik vil Klima Østfold også bidra til å nå de nasjonale klimamålene.

Klima Østfold skal være et verktøy for å gjennomføre tiltak som reduserer klimagassutslipp eller energiforbruk. Hvert år utarbeides det en regional handlingsplan. Arbeidet til Klima Østfold er forankret i Fylkesplanen, kommunale klima- og energiplaner, og i kommuneplanene.

Klima Østfold er ikke en erstatning for kommunalt klima- og energiarbeid, men en styrking av arbeidet, og ekstra ressurs for kommunene. En sammenligningsstudie er gjennomført på alle kommunale Klima- og energiplaner. Oppsummert går følgende områder igjen i de fleste planer. Tiltak er spesifisert videre i den årlige handlingsplanen til Klima Østfold.

Vi utarbeider også årlige klimaregnskap for hver kommune og for fylket (som virksomheter). Dette vil gi oss et felles sammenligningsgrunnlag og utgangspunkt for å prioritere tiltak.

Se også Klima Østfold sin nettside for mer informasjon.