Logo, Klima Viken

Velkommen til Klima Viken

Dette er satsingsområder for Klima Viken: (1/6)

Klima og miløjøledelse

På vei til lavutslippssamfunnet 2050 må Viken-kommunene gjennom en stor omstilling som de må få hjelp til å nå!

Les mer om Klima og miløjøledelse

Hånd som holder et grønt blad med figurer av sol, trær, bygning og vindmøllerHånd som holder et grønt blad med figurer av sol, trær, bygning og vindmøller

Dette er satsingsområder for Klima Viken: (2/6)

Energieffektivisering

Energikrisen er et faktum og kommunene trenger støtte til energieffektivisering.

Les mer om Energieffektivisering

En mann med caps og snekkerbukse som installerer solcellepanelEn mann med caps og snekkerbukse som installerer solcellepanel

Dette er satsingsområder for Klima Viken: (3/6)

Sirkulærøkonomi

Sirkulærøkonomi handler om å utnytte ressursene bedre for å kutte utslipp og utnytte de samme ressursene flere ganger.

Les mer om Sirkulærøkonomi

En hånd som stryker gjennom grønt kornaksEn hånd som stryker gjennom grønt kornaks

Dette er satsingsområder for Klima Viken: (4/6)

Mobilitet

Veitrafikk er blant de største utslippskildene i Viken og det må kuttes utslipp fra transport og mobilitet. Klima Viken skal legge til rette for utslippsfri mobilitet

Les mer om Mobilitet

to syklister på gang- og sykkelvei på en vårdagto syklister på gang- og sykkelvei på en vårdag

Dette er satsingsområder for Klima Viken: (5/6)

Klimasmart landbruk

Det er behov for å styrke samarbeidet mellom kommunene og landbrukskontorene for å bidra til et klimavennlig og energieffektivt landbruk i Viken.

Les mer om Klimasmart landbruk

Flere høner med en i front som ser i kameraFlere høner med en i front som ser i kamera

Dette er satsingsområder for Klima Viken: (6/6)

Klimasmart arealforvaltning

Dagens arealforvaltning må styres i en mer klimavennlig retning og nedbygging av natur og arealer må begrenses

Les mer om Klimasmart arealforvaltning

Fire voksne og to barn som holder hender med ryggen til mens de går gjennom et høstlig landskapFire voksne og to barn som holder hender med ryggen til mens de går gjennom et høstlig landskap

Sjekk ut kunnskapsbanken!

Her finner du samlet informasjon om ti relevante tema vi håper kan være til hjelp for deg som jobber med klima, natur og energi.

Kunnskapsbank