Logo, Klima Viken

Kunnskapsbank

Her finner du samlet informasjon om ti relevante tema vi håper kan være til hjelp for deg som jobber med klima, natur og energi.
Silhuetter av to syklisterSilhuetter av to syklister

Temaer:

Energiomstilling og energieffektivisering

Utslippsreduksjon

Mobilitet

Arealforvaltning

Klima og miljø i anskaffelser

Klima- og miljøledelse

Sist oppdatert: 20.09.2023

Omstillingen til lavutslippssamfunnet 2050 krever god klima- og miljøledelse og det handler om å skape gode lokalsamfunn for innbyggerne i kommunene. For kommunene er det nyttig å se mulighetene i arbeidet med å omstille til lavutslippssamfunnet.

Inspirasjon til klimaomstilling i norske kommuner:
CICERO jobber med norske kommuner og har en fin oversikt med inspirerende tiltak i norske kommuner

Miljødirektoratets klimapodcast

Forbruksbaserte utslipp og indirekte utslipp
WWF: rapport om hvordan Norge kan redusere det nasjonale fotavtrykket
Framtiden i våre hender har mye nyttig informasjon om utslipp fra nordmenns forbruk
Folkets fotavtrykk

Miljø og natur
FNs naturavtale er en ny internasjonal avtale for å bevare naturen

Landbruk

Støtteordninger

Regelverk

Sirkulærøkonomi

Om kunnskapsbanken
For hvert tema vil du finnes ressurser som veiledere, rapporter og støtteordninger som kan være til hjelp for kommuner, fylkeskommuner og andre som jobber med klima, miljø og energi.

Kontaktpersoner
Trenger du hjelp eller bistand for å finne frem i Kunnskapsbanken? Eller har du kanskje en link, eller et dokument du ønsker å dele med andre? Ta gjerne kontakte med oss!

Selma Sollihagen
e-post: [email protected]
Mobil: +47 400 08 090

Klima Vikens satsingsområder:
Klima- og miljøledelse
Sirkulærøkonomi
Arealforvaltning
Klimasmart landbruk
Energieffektivisering
Mobilitet