Logo, Klima Viken

Kunnskapsbank

Her finner du samlet informasjon om ti relevante tema vi håper kan være til hjelp for deg som jobber med klima, natur og energi.
Silhuetter av to syklisterSilhuetter av to syklister

Temaer:

Energiomstilling og energieffektivisering

Utslippsreduksjon

Mobilitet

Arealforvaltning

Klima og miljø i anskaffelser

Klima- og miljøledelse

Landbruk

Støtteordninger

Regelverk

Sist oppdatert: 21.11.2023

Utvalgte lover og regler innenfor klima, miljø og naturforvaltning:
Plan- og bygningsloven

Loven om hvordan arealer skal brukes og reguleres .

Anskaffelsesforskriften
Inkluderer flere bestemmelser for klima – og miljø.

Klimaloven
Skal fremme gjennomføring av Norges klimamål i omstilling til et lavutslippssamfunn i 2050.

Grunnlov § 112
Ggrunnlovens bestemmelser for beskyttelse av miljø.

For total oversikt over lover, forskrifter, regelverk og råd til kommunens saksbehandlere, besøk Miljødirektoratet sine nettsider.

Sirkulærøkonomi

Om kunnskapsbanken
For hvert tema vil du finnes ressurser som veiledere, rapporter og støtteordninger som kan være til hjelp for kommuner, fylkeskommuner og andre som jobber med klima, miljø og energi.

Kontaktpersoner
Trenger du hjelp eller bistand for å finne frem i Kunnskapsbanken? Eller har du kanskje en link, eller et dokument du ønsker å dele med andre? Ta gjerne kontakte med oss!

Selma Sollihagen
e-post: [email protected]
Mobil: +47 400 08 090

Klima Vikens satsingsområder:
Klima- og miljøledelse
Sirkulærøkonomi
Arealforvaltning
Klimasmart landbruk
Energieffektivisering
Mobilitet