Logo, Klima Viken

Kunnskapsbank

Her finner du samlet informasjon om ti relevante tema vi håper kan være til hjelp for deg som jobber med klima, natur og energi.
Silhuetter av to syklisterSilhuetter av to syklister

Temaer:

Energiomstilling og energieffektivisering

Utslippsreduksjon

Mobilitet

Arealforvaltning

Klima og miljø i anskaffelser

Sist oppdatert: 20.09.2023

Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) https://anskaffelser.no/

DFØ: sjekkliste for kontraksbestemmelser

Prosjekter klimarådgivning i anskaffelser tilbyr gratis bistand og klimarådgivning til Viken-kommuner og fylkeskommunen i innkjøp- og utbyggingsprosesser. Prosjektet har også utviklet veiledningsmateriale og sjekklister for kommuner og fylkeskommuner. Se mer på Hjemmesiden Klimaradgivning.no

  • Sjekkliste fra Klimarådgivning i anskaffelser
  • Tiltaksbanken med ferdigformulerte klima og miljøkrav i innkjøpsstrategier

Fra Oslo kommune: Oppskrift for transportintensive anskaffelser

FutureBuilt https://www.futurebuilt.no/

Bygg i tre https://bi3.no/

Klima- og miljøledelse

Landbruk

Støtteordninger

Regelverk

Sirkulærøkonomi

Om kunnskapsbanken
For hvert tema vil du finnes ressurser som veiledere, rapporter og støtteordninger som kan være til hjelp for kommuner, fylkeskommuner og andre som jobber med klima, miljø og energi.

Kontaktpersoner
Trenger du hjelp eller bistand for å finne frem i Kunnskapsbanken? Eller har du kanskje en link, eller et dokument du ønsker å dele med andre? Ta gjerne kontakte med oss!

Selma Sollihagen
e-post: [email protected]
Mobil: +47 400 08 090

Klima Vikens satsingsområder:
Klima- og miljøledelse
Sirkulærøkonomi
Arealforvaltning
Klimasmart landbruk
Energieffektivisering
Mobilitet