Logo, Klima Viken

Om Klima Viken

Klima Viken har et regionalt partnerskap for kommunene i Viken mellom kommuner i Viken, Viken fylkeskommune, Stasforvalteren Oslo og Viken og KS Viken.
Sollys gjennom høye trestammerSollys gjennom høye trestammer

Klima Viken er et regionalt partnerskap for kommunene i Viken mellom kommuner i Viken, Viken fylkeskommune, Statsforvalteren Oslo og Viken og KS Viken. Formålet med partnerskapet er å styrke arbeidet med klima, energi og natur for å oppnå vedtatte klimamål, lokalt, regionalt og nasjonalt gjennom å samarbeide om prosjekter og tiltak. Kommunene som er medlem i Klima Viken er organisert gjennom geografiske klimanettverk.

Felles innsats skal styrke kommunene

Klimakrisen og naturkrisen er blant vår tids største utfordringer, og kommunene og fylkeskommunene må stå sammen for å finne gode løsninger på disse utfordringene. I Klima Viken-nettverket jobbes det for å gjennomføre tiltak, bevisstgjøre, engasjere og tilrettelegge for at alle kan bidra, både det offentlige, næringsliv og innbyggerne i Viken.

Klima Viken bygger på geografiske inndelte klimanettverk som skal bidra til å styrke kommunenes arbeid med klima. Klimanettverkene bidrar til erfaringsutveksling og effektiv ressursbruk mellom kommuner som har felles problemstillinger.

Klima Viken har fire geografiske klimanettverk:

 1. Hallingdal klimanettverk: Flå, Gol, Hemsedal, Hol, Nesbyen og Ål
 2. Nettverk for aktive og innovative klimakommuner: Asker, Aurskog-Høland, Bærum, Drammen, Eidsvoll, Gjerdrum, Hole, Hurdal, Jevnaker, Lier, Lillestrøm, Lunner, Lørenskog, Krødsherad, Modum, Nannestad, Nittedal, Nes, Ringerike, Rælingen og Ullensaker
 3. Follo klimanettverk: Enebakk, Frogn, Nesodden, Nordre Follo, Vestby, Ås
 4. Klima Østfold: Aremark, Fredrikstad, Hvaler, Halden, Indre Østfold, Marker, Moss, Rakkestad, Råde, Sarpsborg, Skiptvet, Våler

Det er dialog med Kongsbergregionen for å etablere klimanettverk med kommunene i regionen.

Klima Viken samarbeider også med andre relevante nettverk og partnerskap i fylket:

 1. Biogass Oslofjord
 2. Klimapartnere Viken
 3. Kortreist Kvalitet
 4. Include
 5. Systemsmart Energibruk
 6. Osloregionen
 7. Hele bilen til null, sammen med Zero
 8. Tregruppen i Viken
 9. Klimasmart landbruk Viken