Logo, Klima Viken

Kunnskapsbank

Her finner du samlet informasjon om ti relevante tema vi håper kan være til hjelp for deg som jobber med klima, natur og energi.
Silhuetter av to syklisterSilhuetter av to syklister

Temaer:

Energiomstilling og energieffektivisering

Utslippsreduksjon

Mobilitet

Arealforvaltning

Klima og miljø i anskaffelser

Klima- og miljøledelse

Landbruk

Støtteordninger

Sist oppdatert: 26.06.2023

Energieffektivisering betyr å utnytte tilgjengelig energi best mulig. Utfordringer knyttet til klima, energi og natur må ses i sammenheng og løses samtidig. Omstilling til mer effektiv bruk og produksjon av energi for fremtidens energisystem er en sentral løsning på klima – og naturkrisen. 

NVE har lansert en egen nettside for energisparing/energieffektivisering/ENØK:

www.sparenergi.no

Energidashbordet https://viken.no/tjenester/planlegging/analyse-statistikk-og-kart/analyse-statistikk-og-kart-for-viken/aktuelt-statistikk-og-kart/energistatistikk-for-norske-kommuner-og-fylker.75237.aspx

Miljødirektoratet: Produksjon og distribusjon av fornybar energi

Miljødirektoratet: Energieffektivisering og -omlegging i eksisterende bygg

Miljødirektoratet: Teknisk-operasjonelle tiltak i sjøfart, fiske og havbruk

Miljødirektoratet: Energieffektivisering i landbruket

Biogass

Biogass Oslofjord

Miljødirektoratet: Virkemiddel for økt bruk og produksjon av biogass

Regelverk

Sirkulærøkonomi

Om kunnskapsbanken
For hvert tema vil du finnes ressurser som veiledere, rapporter og støtteordninger som kan være til hjelp for kommuner, fylkeskommuner og andre som jobber med klima, miljø og energi.

Kontaktpersoner
Trenger du hjelp eller bistand for å finne frem i Kunnskapsbanken? Eller har du kanskje en link, eller et dokument du ønsker å dele med andre? Ta gjerne kontakte med oss!

Selma Sollihagen
e-post: [email protected]
Mobil: +47 400 08 090

Klima Vikens satsingsområder:
Klima- og miljøledelse
Sirkulærøkonomi
Arealforvaltning
Klimasmart landbruk
Energieffektivisering
Mobilitet