Logo, Klima Viken

Kunnskapsbank

Her finner du samlet informasjon om ti relevante tema vi håper kan være til hjelp for deg som jobber med klima, natur og energi.
Silhuetter av to syklisterSilhuetter av to syklister

Temaer:

Energiomstilling og energieffektivisering

Utslippsreduksjon

Mobilitet

Arealforvaltning

Klima og miljø i anskaffelser

Klima- og miljøledelse

Landbruk

Støtteordninger

Regelverk

Sirkulærøkonomi

Sist oppdatert: 20.07.2023

Sirkulærøkonomi handler om å utnytte ressursene bedre for å kutte utslipp og utnytte de samme ressursene flere ganger. Produktene må vare lenge, repareres, oppgraderes, leies og brukes om igjen.

Miljødirektoratet: Hva er sirkulær økonomi?
Stortingsmelding om sirkulær økonomi: Nasjonal strategi for en grøn, sirkulær økonomi (2021)

Biogass Oslofjord https://biogassoslofjord.no/
Miljødirektoratet: Virkemiddel for økt bruk og produksjon av biogass
Veileder for utsortering og materialgjenvinning i kommuner

Aktuelle rapporter om sirkulær økonomi
KS har utarbeidet en rapport for kommunesektoren: Kommunesektorens arbeid med sirkulær økonomi 
WWF rapport om sirkulær økonomi og kritiske ressurser for grønn omstilling «The future is circular»

Hva skjer i EU?
Circular Economy Action Plan - EU
TREASoURcE https://treasource.eu/
Ressurspanelet

Om kunnskapsbanken
For hvert tema vil du finnes ressurser som veiledere, rapporter og støtteordninger som kan være til hjelp for kommuner, fylkeskommuner og andre som jobber med klima, miljø og energi.

Kontaktpersoner
Trenger du hjelp eller bistand for å finne frem i Kunnskapsbanken? Eller har du kanskje en link, eller et dokument du ønsker å dele med andre? Ta gjerne kontakte med oss!

Selma Sollihagen
e-post: [email protected]
Mobil: +47 400 08 090

Klima Vikens satsingsområder:
Klima- og miljøledelse
Sirkulærøkonomi
Arealforvaltning
Klimasmart landbruk
Energieffektivisering
Mobilitet