Logo, Klima Viken

Hallingdal klimanettverk

Flå, Gol, Hemsedal, Hol, Nesbyen og Ål

Klimanettverk Hallingdal:
· skal styrke og fasilitere kommunenes klimaarbeid gjennom fellesprosjekter og jevnlige møter kommunene imellom.
· skal følge opp klimasatsingen fastsatt i Strategisk plan for Hallingdal, i samarbeid med Regionrådet og næringslivet gjennom Hallingdal Næringshage.
· skal samarbeide med Viken fylkeskommune (Klima Viken) og Statsforvalteren i Oslo og Viken (Klimasats) for å løse utfordringene.

Nettverksarbeidet er politisk forankret gjennom de gjeldende energi ‐ og klimaplanene som Hallingdalskommunene har, gjennom regionrådsmøter og rådmannsutvalget. Klimanettverket er også satt på dagsorden gjennom nylig vedtatt Strategisk plan for Hallingdal 2022 ‐ 2025.

Bilde av fjell med høstlige farger på lyng i forgrunnen.
Høst i Hallingdal