Logo, Klima Viken

Klima og energinettverket i Follo

Enebakk, Frogn, Nesodden, Nordre Follo, Vestby, Ås

Follorådet har som mål at Folloregionen skal bidra til en bærekraftig klimapolitikk. Klima- og energinettverket (KEN) ble etablert i 2008 og har som mål å bidra til økt kompetanse om klimarelaterte spørsmål. Nettverket samarbeider på tvers av fagområder og utveksler erfaringer med gjennomføring av kommunenes vedtatte klima- og energiplaner knyttet til bl.a. stasjonær energi, miljøriktig energiforsyning, klimavennlige bygg, kjøretøyer, forbruk og avfall.

Nettverkskoordinator er Simon Roy Oxholm.
Email: [email protected]

Mer informasjon om nettverket finner du her.

Ønsker du å motta nyhetsbrev fra KEN kan du melde deg på dette her.