Logo, Klima Viken

Fornebu HUB vant Klimaprisen 2023

Fornebu HUB vant Klimaprisen 2023Fornebu HUB vant Klimaprisen 2023

Fornebu HUB er det er det første knutepunktet for varelogistikk som er etablert, og har sitt utspring fra det regionale samarbeidsprosjektet Varelogistikk i Vestkorridoren, der Asker, Bærum, Drammen og Oslo kommuner, sammen med Statens vegvesen og Viken fylkeskommune tester og utvikler innovative og bærekraftige løsninger for varelogistikken langs E18 Vestkorridoren.

Vikens klimapris er en anerkjennelse for enestående innsats og engasjement for klimaet. Prisen ble delt ut under Klimakonferansen 2023 i Fredrikstad 28. november.

Juryens begrunnelse:
“Vinnerens banebrytende tilnærming til varelogistikk og potensialet for å være et fyrtårn for andre samfunn gjør dem til en verdig vinner. Vi utrykker våre varmeste gratulasjoner til Fornebu HUB.”

Prisen deles mellom Bærum kommune, Bytjenester AS og Aker Property Group AS.

Skal bidra til færre lastebiler og mindre trafikk

Fornebu HUB har vært et pilotprosjekt og det første knutepunkt for varelogistikk som er etablert, der målet var å utvikle bedre tjenester for innbyggere og næringsliv på Fornebu. Knutepunktet skal bidra til færre store lastebiler og mindre trafikk på Fornebu og Snarøya. Fornebu HUB vil være et forbildeprosjekt for andre kommuner, og med erfaringene vil de ha stor betydning også utenfor Norges grenser de kommende årene.

Vi vil også rette en spesiell takk til sentrale samarbeidspartnere som har gjort prosjektet mulig, hos MaskeGruppen AS, Lyreco Group, samarbeidspartnere i kommunen, inkludert Oksenøya Skole, innovasjonsenheten, anskaffelsesenheten og kommunikasjonsenheten, fortsetter Haakonsen.

Haakonsen forteller videre at Bytjenester har tatt kostnadene og risiko ved drift og utvikling, mens Aker Property Group har stått for ombygging av parkeringskjelleren til en terminal.

Ingeborg Briseid Kraft, prosjektleder for varetransport langs E18 Vestkorridoren er fornøyd:

Bærum kommune er innovativ og tør å prøve! Så er det godt å ha fylkeskommunen på laget som bidrar til å spre erfaringer fra prosjektet til hele regionen.

- Til slutt vil vi takke alle som har prøvd å utvikle tilsvarende terminaler før oss og ikke fått det til. Dette har gjort at vi har lært av andres erfaringer, og kunne ta prosjektet flere skritt videre. Vi er ikke i mål ennå, men forhåpentligvis kan andre bygge videre på det vi har gjort til nå, avsluttet Haakonsen.

Bakgrunn for nominasjonen
De nominerte til Klimaprisen 2023 har alle hatt fremragende bidrag til klimaomstilling og utvikling av løsninger som adresserer de presserende klimautfordringene verden står overfor. De har vist en bemerkelsesverdig forpliktelse til å redusere karbonavtrykket, fremme fornybar energi og inspirere andre til å følge i deres bærekraftige fotspor. Les mer i nyhetssaken: Her er de Her er de nominerte til Klimaprisen 2023.