Logo, Klima Viken

Felles bildeling i Viken

Øverst er logoen til bildelingsprosjektet, en grønn kabel med tekstem bildeling grønn mobilitet i Viken ved siden av. Illustrasjonsbilde med gående mennesker og fronten til en rød bil på en vei, i midten av bildet ser vi en mobiltelefon der det står book din delebil her på skjermen. Øverst er logoen til bildelingsprosjektet, en grønn kabel med tekstem bildeling grønn mobilitet i Viken ved siden av. Illustrasjonsbilde med gående mennesker og fronten til en rød bil på en vei, i midten av bildet ser vi en mobiltelefon der det står book din delebil her på skjermen.

Prosjektet baserer seg på en modell fra Halden kommune hvor kommunens ansatte får tilgang på fossilfrie kjøretøy som skal brukes til tjenestereiser på dagtid, og tilbys til øvrige innbyggere på kvelder, i helger og ferier.

Tilbudet skal erstatte bruk av privatbiler i tjenestereiser for kommunens ansatte og bidra til å dekke behovet for bil nummer to for kommunens innbyggere. Ettersom tilbudet kun vil omfatte fossilfrie kjøretøy forventes det betydelige reduksjoner i klimagassutslipp.

I tillegg til de miljømessige fordelene vil en deltakelse på dette prosjektet by på sosiale fordeler for kommunens innbyggere som får tilgang på et utvidet og mer fleksibelt mobilitetstilbud. Det kan også bidra til å redusere økonomiske utgifter knyttet til kjøregodtgjørelser.

Prosjektet startet opp i januar 2023 og avsluttes høsten 2025. Våren 2023 ble brukt til å kartlegge forutsetningene for anskaffelse av bildelingstjenester i deltakerkommunene, samt høste erfaringer fra bildelingsprosjekter som har blitt gjennomført i Bodø, Bergen, Halden, Sola, Arendal og Rælingen kommune. Den 20. juni 2023 ble det holdt en leverandørkonferanse, med påfølgende 1:1 møter i august. Prosjektet jobber nå med å formulere anbudet.

Dersom du har noen spørsmål til prosjektet eller ønsker å sette opp et møte med prosjektteamet kan du kontakte prosjektleder Sarah Figenschou på e-post eller telefon.

Kontaktinformasjon:
Sarah Figenschou
Rådgiver
E-post: [email protected]
Telefon: 40 61 80 44