Logo, Klima Viken

Presenterer spennende funn om klimakommunikasjon

Invitasjon til Horizon-prosjektet Enchants sluttkonferanse.Invitasjon til Horizon-prosjektet Enchants sluttkonferanse.

Hvordan dytter man europeiske innbyggere i riktig retning?

Forskningsprosjektet Enchant presenterer sine funn på en sluttkonferanse i Trondheim 26. september. Prosjektet har de siste tre årene gjennomført en rekke undersøkelser og intervensjoner i Norge, Italia, Tyrkia, Tyskland, Romania, og Østerrike. Støtten til prosjektet kommer fra EU-programmet Horisont Europa.

Prosjektet har undersøkt om tiltak som beviselig fungerer på små grupper i kontrollerte miljøer, også fungerer i stor skala.

I Norge har økte strømpriser kombinert med et svært høyt forbruk av energi ført til et økende behov for energieffektivisering og nye løsninger. Kampanjen som ble gjennomført i Viken tok sikte på å redusere strømforbruket i norske husholdninger. Kampanjen var en del av en stor satsning som ble rullet ut i seks andre europeiske land.

– Vi ønsket å lære så mye som mulig om innbyggerne i Viken sitt energiforbruk. Uten den kunnskapen ville vi ikke kunne motivere befolkningen i like stor grad til å gjøre endringer. Endringer som vil være positive både for den individuelle innbygger, men også for klimaet, sier fylkesråd for plan, klima og miljø Annette Lindahl Raakil (Sp).

I løpet av kampanjeperioden, kunne registrerte deltakere lære mer om eget strømforbruk og hvordan det kunne reduseres. Gjennom å delta i kampanjen fikk deltakerne tips og tilbakemeldinger om hva de kunne gjøre for å redusere strømforbruket og flytte det til tidspunkter på døgnet når strømmen er mindre kostbar.

– De som deltok i kampanjen, måtte svare på noen enkle spørreundersøkelser og rapportere inn sitt eget strømforbruk på en ukentlig basis i 6 uker. Dette ga forskningsprosjektet meget verdifull informasjon. I retur fikk deltakerne innsikt i eget energiforbruk, tips og råd om hvordan man kan redusere energiforbruket, og en indirekte mulighet til å påvirke energipolitikken i Europa gjennom EU-prosjektet ENCHANT, sier prosjektleder Christian Klöckner, NTNU.

Kampanjen var del av en vitenskapelig studie som tester hvilken strategi som best motiverer innbyggere til å spare energi, og hvilken informasjon husstander trenger.

I Trondheim skal altså funn, tall, og statistikk presenteres. Hvis man deltar på konferansen, vil man også være en av de første til å se prosjektets nyutviklede «EnergyWizard». Det er et verktøy kommuner og fylkeskommuner fritt kan benytte seg av for å teste ut om tiltak og kommunikasjons man ønsker å gjennomføre vil fungere slik som ønsket. Verktøyet er utviklet av Smart Innovation Norway og bruker statistikk og resultater fra prosjektet, samt AI, for å generere «fasit».

Prosjektpartnere i Norge er NTNU, Viken fylkeskommune (Klima Viken/Østfold), Naturvernforbundet, og Smart Innovation Norway.

Les mer om prosjektet på prosjektets hjemmeside: https://enchant-project.eu