Logo, Klima Viken

Ny runde med gratis klima- og energirådgivning til boligeiere og borettslag

Grafikk som viser gratis energirådgivning.Grafikk som viser gratis energirådgivning.

Kampanjen retter seg mot boligeiere. Rådgivningen skal bidra til at boligeiere bruker energi mer effektivt og klimavennlig – og i større grad bruker lokale fornybare energikilder som solenergi. I tillegg skal boligeiere få gode råd om ladeløsninger for elbil.

Tilbudet er en del av kommunens arbeid med klima og energi, og skal bidra til kunnskapsbygging og legge til rette for at innbyggere skal kunne ta klimavennlige valg.

Gratis og uforpliktende klima- og energirådgivning

Kommunene gjennomfører en klima- og energirådgivningskampanje rettet mot husholdninger. Hensikten er å motivere husholdningene til å redusere energibruken i egen bolig og ta klimavennlige valg gjennom bruk av energiportalen.no (på nett), tilbud om digital befaring med energirådgiver og klima- og energirådgivning på telefon og e-post, eller en god gammeldags fysisk befaring i din egen bolig. Du kan blant annet få råd om:

· Elbillading

· Etterisolering av vegger og tak

· Bytting av vinduer og dører

· Installering av varmepumpe

· Solceller

· Smart styring

· Alternative energikilder

· Støtteordninger fra Enova

Informasjonsmøte om smarte klima- og energitiltak

Det vil bli avholdt en kick-off for «Høstkampanjen» i midten av september. Gå til www.klimasmart.no for nærmere informasjon og lenke til møtene.

Energianalyse på nett

Verktøyet Energiportalen muliggjør objektiv nettbasert energianalyse av boligen din. Gå til www.energiportalen.no og søk opp din bolig. Du får veiledning til hvordan den skal brukes.

Rådgivning på telefon og epost

Energirådgivere besvarer henvendelser på telefon og epost fra mandag til og med fredag fra klokken 0900 til 1500. Energirådgivere vil hjelpe deg bl.a. med smarte klima- og energitiltak for din bolig, spørsmål om solceller, smart styring og råd om ladeløsninger for elbil.

Kampanjeinformasjon og aktiviteter finner du på www.klimasmart.no