Logo, Klima Viken

Lanserer digitalt kart over sirkulære tilbud

Skjermdump av det digitale kartet Sirkulære VikenSkjermdump av det digitale kartet Sirkulære Viken

Viken fylkeskommune har tatt initiativ til å etablere et sirkulært kart i samarbeid med Avfall Norge. Dette er en digital kartløsning som gir oversikt over aktører som har sirkulære forretningsmodeller, med hovedvekt på små/mellomstore aktører innen ombruk, utleie/utlån, reparasjon og mer. Kartet vil jevnlig oppdateres.

Se kartet her

Viktig for klimamål

Avfallsforebygging og økt ombruk spiller en avgjørende rolle i omstillingen til en sirkulær økonomi. Ifølge EUs handlingsplan for en sirkulær økonomi medfører dagens lineære økonomi et stort forbruk av ressurser og anslagsvis 90 prosent av tap av biodiversitet, og halvparten av det totale utslippet av drivhusgasser er knyttet til utvinning og prosessering av naturressurser.

Økonomisk vekst og forbruk bidrar til økte avfallsmengder i Norge. Nordmenn kaster betydelig mer avfall enn gjennomsnittlig europeere. Dette skjer på tross av at stadig flere aktører ønsker å handle brukt.

På bakgrunn av dette ønsker Viken Fylkeskommune i samarbeid med Avfall Norge å samle alle aktører med adresse i Viken som bidrar til en sirkulær økonomi i en felles oversikt. Kartet skal øke kjennskapen og bruken av eksisterende initiativer. Kartet skal kunne deles med andre og legges inn på kommunens egne nettsider. Eksempler på dette er skomakere, skreddere, bruktbutikker, elektronikkreparatører, aktører innenfor utleie og mer.

Avfall Norge og Viken har godkjent noen kriterier aktørene må oppfylle for å bli med på kartet.

Prosjektet er ledet av Avfall Norge, med Viken som initiativtaker, og Klima Viken som referansegruppe. Klima Viken er et regionalt partnerskap med alle kommunene i Viken, med formål å styrke arbeidet med klima og energi.

I Avfall Norge er prosjektleder Oda Kristin Korneliussen. og prosjektet er et underprosjekt av arbeidet med ansvarlig produksjon og forbruk, ledet av Jens Måge.

- Å løfte frem de gode, sirkulære løsningene vi har er en viktig del av Avfall Norges nye strategi fra 2023-2026. Strategien fremhever at avfall- og gjenvinningsbransjen skal være en pådriver for samfunnets omlegging til bedre bruk og utnyttelse av råvarer og materialer, og et sirkulært kart er et nyttig verktøy for forbrukere som ønsker å benytte seg av sirkulære tilbud, sier Runar Bålsrud, daglig leder i Avfall Norge.

Avfall Norge ønsker å se på mulighetene for å ekspandere det sirkulære kartet til flere fylkeskommuner og nasjonalt nivå.