Logo, Klima Viken

Spennende batteriprosjekt på Rudskogen

Oversiktsbilde Rudskogen Raceway. Foto: Thomas EngesetOversiktsbilde Rudskogen Raceway. Foto: Thomas Engeset

Dette skal skje ved to demonstrasjonsanlegg denne sommeren, ett på Rudskogen Motorsenter i Viken fylke og ett i Lempäälä i Finland. I tillegg er en tredje lokasjon under vurdering for installasjon i andre halvdel av 2023. Pilotprosjektet ledes av forskningsinstituttet SINTEF og batterisystemene leveres av det norske batteriselskapet ECO STOR AS.

Demonstrasjonsanleggene vil øke kunnskapen om gjenbruk av batterier, hvordan de fungerer i praksis og hvordan stasjonære batterier kan brukes til å balansere behovet for elektrisitet. Målet er å gjøre markedet og teknologien mer modne.

Det er flere økonomiske, miljømessige og sosiale fordeler ved denne typen BESS. Systemet vil lagre overskuddsenergi fra solcellepaneler, som kan brukes til å redusere effekttopper for anlegget. Systemet kan flytte energiforbruket for å redusere energikostnaden og bidra til å stabilisere strømnettet. Fra et miljøperspektiv vil gjenbruk av elbilbatterier redusere miljøpåvirkningen fra systemet og spare kritiske mineraler og andre naturressurser ved å utvide levetiden til batteriene.

Rudskogen er et stort motorsportsenter, og ble i 2005 valgt som hovedanlegg for motorsport i Norge. Anlegget gjennomgikk en stor oppgradering i 2011. Det blir for tiden gjort betydelige investeringer i anleggets bygningsmessige infrastruktur inkludert installasjon av solceller, noe som vil øke kvaliteten på anlegget betraktelig. De nye bygningene er under oppføring og vil være i drift fra høsten 2023. Batterianlegget på Rudskogen vil ha en kapasitet på 120 kWh og effekt på 60 kW.

– Rudskogen Motorsenter ønsker å velge gode og bærekraftige løsninger i forbindelse med utvidelse og elektrifisering av anlegget. Dette vil tilrettelegge for fremtidig elektrifisering av sporten,” sier Bård Mikkelsen, styreleder i Rudskogen Motorsenter AS. Et samarbeid med Viken Fylkeskommune er i gang for å få sertifisert anlegget som Miljøfyrtårn, dette forventes å være på plass i mai 2023.

Flere arrangementer inngår

Arrangementene Tour of Scandinavia, Markens Grøde og Tall Ships Races er også pilotprosjekter i TREASoURce-prosjektet. Viken fylkeskommune utvikler, sammen med Tour of Scandinavia, et spennende konsept for mobilt kildesorteringssystem, og samarbeider med Rudskogen Motorsenter for å sertifisere anlegget som Miljøfyrtårn®.

Viktige bærekraftprosjekter

Fylkesrådsleder Siv Henriette Jacobsen (Ap) er svært positiv til prosjektene.

– Prosjektet på Rudskogen er et spennende sirkulærøkonomprosjekt, og jeg er spent på å se hva de får til, sier fylkesrådslederen. – Prosjektet et stort steg i riktig retning for å elektrifisere motorsporten, og for å skape et bærekraftig lavutslippsamfunn, og det er svært positivt. Frivilligheten og samarbeid mellom ulike fagmiljøer er avgjørende for å lykkes, og det har vi fått til på en veldig god måte i disse prosjektene, sier hun.

Vi når måla når vi jobber sammen

– Helt enig. Prosjektet er et godt eksempel på at vi når måla våre når vi jobber sammen, og at det er positivt at denne sektoren går foran i å vise at sirkularitet og fokus på klima og klimasmarte løsninger også er gjennomførbart i denne bransjen, sier fylkesråd for plan, klima og miljø Annette Lindahl Raakil (Sp).

Å kunne bruke denne teknologien på flere lokasjoner og markeder i og utenfor Europa er blant hovedmålene i TREASoURcE-prosjektet. Dette støttes av den universelle nytteverdien batterisystemet kan levere.

Batterisystemet vil være i drift og samle data til forskning fram til mai 2026, og driften av systemene vil bli optimalisert gjennom prosjektperioden basert på data og erfaringer. Etter prosjektperioden kan batteriene fortsatt brukes for å sørge for god ressursutnyttelse, og de kan enkelt flyttes til nye lokasjoner dersom det skulle bli nødvendig.

Om TREASoURcE

TREASoURcE er et initiativ som er finansiert av den Europeiske Union under forsknings- og utviklingsprogrammet Horizon Europe med et totalbudsjett på 9.99 millioner Euro.

Det fireårige prosjektet (2022-2026) blir koordinert av det tekniske forskningssenteret VTT i Finland, og konsortiet består av 17 partnere fra seks europeiske land. Partnerorganisasjonene inkluderer fire forskningsorganisasjoner og universiteter: VTT, SINTEF, SDU, TalTech; syv byer og regioner: Forum Virium Helsinki, EcoFellows Ltd, Business Tampere, Viken Fylkeskommune, Fredrikstad kommune, Tallinn by, Tartu By; en fagforening for primærnæringer: MTK; to små og middels store selskaper: GreenDelta, CLIC Innovation; samt tre industrielle partnere: Topsoe, Polyfuels Group AB og ECO STOR.

Prosjektets nettside: https://treasource.eu/