Logo, Klima Viken

Bærekraftig forvaltning gjennom naturregnskap

Plantasjeskog med furu. Sollys skinner inn mellom trærne.Plantasjeskog med furu. Sollys skinner inn mellom trærne.

Denne gangen arrangerer vi et webinar der vi presenterer noen foreløpige resultater fra EcoGaps-prosjektet ved Norsk institutt for naturforskning (NINA) og By- og regionforskningsinstituttet (NIBR/OsloMet), ser på hvordan Nordre Follo kommune har brukt arealstrategi aktivt for bærekraftig arealforvaltning, samt får innlegg fra Kommunal- og distriktsdepartementet, om nye nasjonale forventninger til planleggingen.

Program

  • 0900 – 0910 Velkommen og bakgrunn for EcoGaps v/møteleder
  • 0910 – 0930 Nye nasjonale forventninger til planleggingen v/Vigleik Stusdahl Normann, KDD
  • 0930 – 0950 Arealstrategi i Nordre Follo – Prosess for effektiv planvask i en kommune v/Ane Tingstad Grav, Nordre Follo kommune
  • 0950 – 1010 Arealregnskap i Viken og Nordre Follo med usikkerhetsvurdering v/David Barton på vegne av Zander Venter (NINA)
  • 1010 – 1030 Restaurerbar natur i Nordre Follo v/Astrid Brekke Skrindo, NINA
  • 1030 – 1040 Pause
  • 1045 – 1105 Politisk styrt omstilling til en mer bærekraftig arealforvaltning – hva må til? NIBR, v/Gro Sandkjær Hanssen/Marthe Indset
  • 1105 – 1125 Økosystemtjeneste-kartlegging i Viken og Nordre Follo med INCA-Tool v/Bart Immerzeel, NINA
  • 1125 – 1130 Avslutning v/Viken fylkeskommune

Mer informasjon om arrangementet og påmelding finner du her.