Logo, Klima Viken

Energirådgivning i eldre bygg

Grå himmel med tak og pipe i forgrunn. Over bildet står teksten Viken fylkeskommune med våpenskjold og teksten Energitiltak i eldre byggGrå himmel med tak og pipe i forgrunn. Over bildet står teksten Viken fylkeskommune med våpenskjold og teksten Energitiltak i eldre bygg

MÅLGRUPPE: Kommunalt ansatte på plan- og byggesak, kultur, næring, landbruk, friluftsliv m.fl.

TIDSPUNKT: Onsdag 27. september kl. 13.00-15.00.

STED: Seminaret avholdes på Teams: Møtelenke "Energitiltak i eldre bygg"

Program

13:00 Om Vikens satsning på energirådgivning i eldre bygg v/Linn Marie Krogsrud, Viken fylkeskommune/Buskerud bygningsvernsenter

13:10 Energitiltak i eldre bygg – hva, hvordan og hvorfor? v/Marte Muan Sæther, Fortidsminneforeningen

13:40 Veiledere for solenergianlegg og varmepumper og Riksantikvarens klimaarbeid v/Karen Elkjær, Riksantikvaren

14:00 Pause

14:10 Eksempler på gode energitiltak i eldre bygg v/Kristoffer Andersen, Nes kommune

14:30 Hva er søknadspliktig og ikke? v/Eileen Jahren Jordan-Nilsen, Viken fylkeskommune

14:50 Spørsmål

Følg denne lenken for deltagelse på Teams.