Logo, Klima Viken

Fokus på utmarka – beitejuss, gjerdejuss, beitedyr i utmarka og hund som angriper småfe

Sauer på beite. Foto: Nasjonalt senter for fjellandbruk Sauer på beite. Foto: Nasjonalt senter for fjellandbruk

Bli med når Nasjonalt senter for fjellandbruk arrangerer GRATIS førjulswebinarer!

Hva sier jussen egentlig om beitebruk og gjerder i utmarka? Hvilke forhold gjør det vanskeligere eller enklere å ha beitedyr i utmarka? Og hvor omfattende er problemet med hunder som skader småfe? 11. og 14. desember arrangerer Nasjonalt senter for fjellandbruk webinarer som fokuserer på utmarka. Webinarene er gratis og åpne for alle.

Når: Webinarene arrangeres på Teams den 11. desember og 14. desember kl. 19.00 - 20.30. Du kan velge å være med på begge webinarene, eller bare ett av dem.

Påmeldingsfrist: Dagen før webinarene - altså 10. desember og 13. desember. Alle påmeldte mottar Teams-lenke for deltakelse før kl. 12 den dagen som webinaret holdes.

Mer informasjon og påmelding: https://www.fjellandbruk.no/aktuelt/webinar-fokus-p-utmarka

Om webinarene:

Webinar 11. desember: Juss i utmarka Olav Røssaak, advokat og fagsjef for eiendoms- og forvaltningsrett i Norges Bondelag, vil orientere om beitejuss og gjerdejuss i utmarka. Det vil bli gitt informasjon om gjeldende lover og regler, sakseksempler som illustrerer lovgivingen, og vi retter også blikket fremover – hva er ‘på gang’ når det gjelder juss i utmarka.

Webinar 14. desember: Beitedyr i utmarka og hund som skader småfe Prosjektet "FUTGRAZE - Mot ei framtid for utmarksbeitet", ledet av NIBIO, har undersøkt «beste praksis» og gode måter å forvalte, styre og drifte beiteområder. Forsker i landbruksøkonomi og driftsledelse ved NIBIO, Ola Flaten, deltok i prosjektet og vil fortelle om hvilke forhold som gjør det vanskeligere eller enklere å ha beitedyr i utmarka. Hunder som angriper småfe er et problem. Norsk Sau og Geit (NSG) har siden 2020 kartlagt omfanget av hundeskader. Hvilke funn har man gjort så langt, og hva bør egentlig småfeeiere gjøre når sauer og geiter skades eller drepes av hunder? Per Fossheim, beite- og utmarksrådgiver i NSG, orienterer om temaet.

Webinarene avsluttes med mulighet for spørsmål fra deltakerne. Velkommen til lærerike kvelder!