Logo, Klima Viken

Grønne innkjøp: Lokalt og klimavennlig

Invitasjon seminar om samordnet varedistribusjonInvitasjon seminar om samordnet varedistribusjon

Hvordan kan det offentlige ta mer ansvar, og i samarbeid med landbruket ta grep for å gjøre det lettere for lokalmatprodusenter å levere direkte til kommunen? Finnes det en måte å gjøre det på som også gir store kutt i klimagassutslipp, økonomiske besparelser og tryggere trafikkmiljø rundt skoler?

Ja! Metoden er samordnet varedistribusjon, en forretningsmodell for kommunersanskaffelse, der varen og transporten skilles i to separate anskaffelser. Modellen er utbredt i Sverige, og nå er Indre Østfold i gang med å implementere den.

I samarbeid med Klima Viken og Indre Østfold kommune inviterer Buskerud Bonde-og Småbrukarlag til et seminar der vi får inngående kjennskap til modellen og hvordan den kan tas i bruk.

Om foredragsholderne:

Tor Jacob Solberg er økologisk melkebonde og leder av Norsk Bonde- og Småbrukarlag. I 2021 var han en av initiativtakerne til Bondeopprøret.

Kjetil Bjørklund er fagleder for klima i KS, kommunesektorensinteresseorganisasjon. Kjetil innehar solid kunnskap om hvordan kommuner kan taen aktiv rolle i omstillingen til sirkulærokonomi.

Olof Moen er initiativtaker og forskningsleder for “Nationellt centrum förkommunal samordnad varudistribution». Olof har 30 års erfaring fra forskning og konsulentvirksomhet innenfor transportplanlegging, forretningsmodeller og kommunal organisasjon, og er forfatter av boken “Samordnad varudistribution 2.0”.

Tommy Hågensen har vært prosjektleder for prosjektet samordnet varedistribusjon i Indre Østfold kommune. Tommy har 25 års erfaring fra offentlig økonomi og administrasjon.

Markus A. K. Hågensen er økonomistudent ved Høgskolen i Østfold. Markus har opparbeidet seg svært god IKT-kompetanse på tross av sin unge alder.

Program – Last ned pdf

kl. 9.00: Registrering, kaffe og te

kl. 9.30: Velkommen

kl. 9.45: Bøndenes perspektiv: Hva ville mer samarbeid med det offentlige betydd? v/Tor Jacob Solberg, leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag

kl. 10.10: Sirkulærøkonomi: Utfordringer og muligheter i egen kommune

v/Kjetil Bjørklund, KS

kl. 10.35: Kort kaffepause

kl. 10.45: Historikken til samordnet varedistribusjon i Sverige v/Olof Moen

kl. 11.30-12.30: Lunsj

kl. 12.30: Erfaringer fra Indre Østfold sitt forprosjekt og veien videre v/Tommy Hågensen

kl. 13.00: Spørsmål og diskusjon

kl. 13.20: Tallmateriale fra forprosjektet i Indre Østfold v/Markus Hågensen

kl. 13.50: Hva nå? Veien videre.

kl. 14.00: Vel hjem

Påmelding innen 2. oktober: https://www.deltager.no/event/gronneinnkjop