Logo, Klima Viken

Klimavennlige planer - hvordan får vi det til?

Bilde av et miniatyrhus i tre, med et vindu og en dør, i gresset.Bilde av et miniatyrhus i tre, med et vindu og en dør, i gresset.

Her skal vi høre om opplegg for hvordan klimatiltak kan integreres i planprosesser og om klimagassberegninger av uterom. Er Bergens klimanorm noe vi alle kan lære av? Her skal vi høre om Nordre Follos tidlige erfaring med å tilpasse klimanormen til deres kommune. Til slutt dykker vi ned i det komplekse samspillet mellom private og offentlige aktører i planprosesser og lærer om hvordan partnere kan etablere bedre samarbeid.

Sted: Ås Kulturhus, Moerveien 1, 1430 Ås
Dato: 23 November 2023
Tid: Kl. 15-17:00
Pris: Gratis, men krever
 registrering
Arrangør: Klima og energinettverket (KEN) i Follo

Program
15:00 - 15:05: Introduksjon – velkommen fra Klima- og Energinettverket KEN i Follo
15:05 - 15:45: Kristiane Holter og Sigrid Bjørgen “Kan uterom bli en del av klimagassberegningen?”
15:45 - 16:00 Status fra en av Follokommunene: Nordre Follos tidlige erfaring med “Klimanorm”
16:00 - 16:05: Pause
16:05 - 16:45: Terje Holsen - Forhandlingsspillet mellom private og offentlige aktører
16:45 - 17:00: Spørsmål og felles diskusjon
17:00 Takk fra Klima- og energinettverket Follo

Oppleg:

Klimaberegninger av uterom
Kristiane Holter og Sigrid Bjørgen Sweco/Norconsult (tidligere NMBU)
Kristiane og Sigrid presenterer deres kandidatoppgaven som de skrev ved NMBU våren 2022 om klimasmart landskapsarkitektur. Oppgaven ser på landskapsarkitektur i kontekst av klimaendringer og økende klimagassutslipp. Her undersøkes muligheten for å inkludere vegetasjon og jord i klimagassregnskapet til urbane prosjekter. I tillegg presenteres strategier med konkrete tiltak for å redusere klimafotavtrykket til uterommene.

Klimanorm i Nordre Follo, utfordringer og muligheter
Christina Blumentrath: planlegger i Nordre Follo kommune
Nordre Follo jobber med å implementere “Klimanorm” i deres planarbeid. I et kort opplegg presenterer Christina Blumentrath hennes og kollegaenes erfaringer med å tilpasse klimanormen fra Bergen til deres egen kommune.

Planprosesser: Forhandlingsspillet mellom private og offentlige aktører
Terje Holsen: Førsteamanuensis, NMBU
I sin presentasjon vil Terje Holsen dele sin forskning og kunnskap om forhandlingsspillet mellom private og offentlige aktører, spesielt viktigheten av å bygge tillit mellom partene. Denne kunnskapen er relevant når det kommer til å integrere klima- og energitiltak i planprosesser. Hvordan samarbeider kommunene best med private utbyggere? Terje Holsen er førsteamanuensis i samfunnsplanlegging og underviser ved Institutt for eiendom og juss på NMBU.

Påmelding og praktisk informasjon
Arrangementet er målrettet mot kommuneansatte og politikkere som jobber med kommunale byggeprosjekter, plan, klima, miljø og innenfor andre relaterte temaområder samt interesserte fra NMBU.

Der serveres kaffe, te og litt snacks og frukt.

Påmelding foregår gjennom følgende skjema: Klimavennlige planer, hvordan får vi det til?

Vi håper å se dere på seminaret!